BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Kulapati
K. M. Munshi

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi] Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk, Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.

Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64

Fax No. 022 23630058

E-mail : brbhavan@bom7.vsnl.net.in

Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI

President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA

Vice-Presidents: SHRI MURLI S. DEORA JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA

Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
* SHRI J.R.D. TATA * DR. A.   LAKSHMANASWAMI   MUDALIAR
PRINCE CHARLES
* SHRI NEELAM SANJIVA   REDDY * ACHARYA JINAVIJAYA   MUNI
 
HRH THE PRINCE OF WALES
* DR. K. SHIVARAMA   KARANTH * DR. V.V. GIRI
* SWAMI AKHANDANANDA
* DR. S. RADHAKRISHNAN * SHRI S.K. PATIL
* SWAMI GANGESHWARANANDA
* DR. ZAKIR HUSAIN * SHRI G.D. BIRLA
* SWAMI CHINMAYANANDA
* DR. FAKHRUDDIN ALI   AHMED * LORD FENNER   BROCKWAY
* SHRI C.   RAJAGOPALACHARI
* SHRI JAYAPRAKASH   NARAYAN * JUSTICE SHRI M.   HIDAYATULLAH
* PANDIT JAWAHARLAL   NEHRU
* SHRI SRI PRAKASA * SHRI MORARJI DESAI
* SARDAR VALLABHBHAI   PATEL
* SHRI CHIMANLAL H.   SETALVAD * REV. MOTHER TERESA
* DR. RAJENDRA PRASAD
* SIR C.P. RAMASWAMI   AIYAR * SHRI S. NIJALINGAPPA
* DR. R.C. MAJUMDAR
* MAHAMAHOPADHYAYA * SWAMI   SATCHIDANANDA
* DR. G.S. PATHAK
 DR. P.V. KANE * PROF. (DR.) A.N.   MOORTHYRAO
* RT. HON. HAROLD   MACMILLAN
* SHRI B.G. KHER * LORD CALLAGHAN
* DR. R.R. DIWAKAR
* SHRI MEGJI MATHRADAS * SMT. M.S.   SUBBULAKSHMI
* SIR H.V. DIVATIA
* SHRI MOTILAL C.   SETALVAD *SRI CHINMOY
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA SHRI AVNISH MEHTA SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI MURLI S. DEORA SHRI HARSH VARDHAN KANORIA SHRI DEEPAK S. PAREKH
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA SMT. SHOBHANA BHARTIA  


Executive Committee
President :
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
Members :
SHRI G.K. SUNDARAM
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI AVNISH MEHTA
SMT ANJANA A. SONAWALA 
SHRI DEEPAK S.PAREKH
Hon. Secretaries :
Shri Mukul A. Sonawala
Sri Kirtidev G. Munsh
Vice-Presidents :
SHRI MURLI S. DEORA
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Hon. Treasurer :
Sri I.R. Khandwala
Executive Secretary & Director General :
SHRI H.N. DASTUR
Permanent Invitee:
Dr. M.L. SHRIKANT
Director (Administration & Legal) :
SHRI RAJENDRA SINGH (IAS Rtd)
Director 
(Sanskrit Studies & Research)

PROF. S.A. UPADHYAYA
Additional Registrar :
SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Director (Bhavan's Shikshan Bharati) :
SHRI RAKESH SAXENA
Joint Directors :
SHRI V.V. BHASKARAN
SHRI P.N. SANTHANAGOPAL 
SHRI YOGESH KAMDAR
Chief Accountant:
SHRI PRAKASH R. SHAH