Important Links

Our Institutions


Kulapati
K. M. Munshi

BHARATIYA VIDYA BHAVAN
[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi]
Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.
 
Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64  
Fax No. 022 23630058  
E-mail : brbhavan@bom7.vsnl.net.in  
   
Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI  
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA  
Vice-Presidents: SHRI MURLI S. DEORA
                                JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
   
 
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI    LAMA * SHRI J.R.D. TATA * DR. A.   LAKSHMANASWAMI   MUDALIAR
PRINCE CHARLES * SHRI NEELAM SANJIVA   REDDY * ACHARYA JINAVIJAYA   MUNI
  HRH THE PRINCE OF   WALES * DR. K. SHIVARAMA   KARANTH * DR. V.V. GIRI
* SWAMI AKHANDANANDA * DR. S. RADHAKRISHNAN * SHRI S.K. PATIL
* SWAMI   GANGESHWARANANDA * DR. ZAKIR HUSAIN * SHRI G.D. BIRLA
* SWAMI CHINMAYANANDA * DR. FAKHRUDDIN ALI   AHMED * LORD FENNER   BROCKWAY
* SHRI C.   RAJAGOPALACHARI * SHRI JAYAPRAKASH   NARAYAN * JUSTICE SHRI M.   HIDAYATULLAH
* PANDIT JAWAHARLAL   NEHRU * SHRI SRI PRAKASA * SHRI MORARJI DESAI
* SARDAR VALLABHBHAI   PATEL * SHRI CHIMANLAL H.   SETALVAD * REV. MOTHER TERESA
* DR. RAJENDRA PRASAD * SIR C.P. RAMASWAMI   AIYAR * SHRI S. NIJALINGAPPA
* DR. R.C. MAJUMDAR * MAHAMAHOPADHYAYA * SWAMI   SATCHIDANANDA
* DR. G.S. PATHAK   DR. P.V. KANE * PROF. (DR.) A.N.   MOORTHYRAO
* RT. HON. HAROLD   MACMILLAN * SHRI B.G. KHER * LORD CALLAGHAN
* DR. R.R. DIWAKAR * SHRI MEGJI MATHRADAS * SMT. M.S.   SUBBULAKSHMI
* SIR H.V. DIVATIA * SHRI MOTILAL C.   SETALVAD *SRI CHINMOY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (* Deceased )
         
 
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA SHRI AVNISH MEHTA SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI MURLI S. DEORA SHRI HARSH VARDHAN KANORIA SHRI DEEPAK S. PAREKH
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA SMT. SHOBHANA BHARTIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Executive Committee
President :
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
Members :
SHRI G.K. SUNDARAM
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI AVNISH MEHTA
SMT ANJANA A. SONAWALA
SHRI DEEPAK S.PAREKH
Hon. Secretaries :
Shri Mukul A. Sonawala
Sri Kirtidev G. Munshi
Vice-Presidents :
SHRI MURLI S. DEORA
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Hon. Treasurer :
Sri I.R. Khandwala
Executive Secretary & Director General :
SHRI H.N. DASTUR
Permanent Invitee:
Dr. M.L. SHRIKANT
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
Director (Administration & Legal) :
SHRI RAJENDRA SINGH (IAS Rtd)
Director
(Sanskrit Studies & Research)

PROF. S.A. UPADHYAYA
Additional Registrar :
SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Director (Bhavan's Shikshan Bharati) :
SHRI RAKESH SAXENA
Joint Directors :
SHRI V.V. BHASKARAN
SHRI P.N. SANTHANAGOPAL
SHRI YOGESH KAMDAR
Chief Accountant:
SHRI PRAKASH R. SHAH